Δημιουργία Ομίλων STEM με TechCard

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCard διαθέτει ένα απλό σύστημα κατασκευής, σχεδιασμένο ειδικά για τη διδασκαλία επιστήμης και τεχνολογίας για μαθητές Πρωτοβάθμιας, αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το μάθημα­ της Τε­χνολογίας είναι προσανατολισμένο στο πλαίσιο της  τεχνολογικής εκπαίδευσης. Για τη διδασ­καλία του μαθήματος αυτού επιλέχθηκαν μέθοδοι διδασκαλίας, που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, θέτουν ένα σύνολο από ευρύτερους στόχους. Χαρακτηριστικό των μεθόδων είναι ότι δεν στοχεύουν στην απλή μετάδοση μιας συγκεκριμένης ποσότητας γνώσεων (διδακτέα ύλη). Αντίθετα εμπλέκουν τους μαθητές σε ένα σύνολο από δραστηριότητες, με πολλά οφέλη.

Ειδικά για τη πρώτη τάξη του Γυμνασίου η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, προσαρμοσμένη στη μέθοδο “μαθαίνω μέσα από τη πράξη”, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με:

 • Θεωρητ­ική μελέτη
 • Πραγματοποίηση κατασκευής
 • Δημιουργία γραπτής εργασίας
 • Παρουσίαση της εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας απλά υλικά (άξονες, ρόδες, γρανάζια, μοχλούς, συνδέσμους) και έχοντας σαν βάση δόμησης το ειδικό χαρτόνι TechCard, κατασκευάζουν και εξερευνούν τον τρόπο λειτουργίας σε μηχανικά συστήματα, αρχιτεκτονικές κατασκευές, ηλεκτρικά κυκλώματα όπως: γερανογέφυρες, ανελκυστήρες, τελεφερίκ, ρομποτικούς βραχίονες, αυτοκίνητα, αναβατόρια κ.α.

Καθ’ όλη τη διαδικασία του προγράμματος εκπαίδευσης, υπάρχει διαβάθμιση, τόσο στη διδασκαλία, όσο και στη δυσκολία των κατασκευών. Στα πρώτα μαθήματα, οι μαθητές ξεκινούν κατασκευάζοντας μοντέλα χωρίς κίνηση, στη συνέχεια κατασκευάζουν μοντέλα όπου θα δώσουν κίνηση είτε μέσω αεροπνευματικών είτε μέσω μπαταρίας και μοτέρ. Στο επόμενο στάδιο οι μαθητές θα δημιουργήσουν πιο σύνθετα μοντέλα και θα κατανοήσουν τους αυτοματισμούς.

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Τα TechCard μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. Τα TechCard έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη χρήση στα σχολεία για τη διδασκαλία του σχεδίου, της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Το πρόγραμμα STEM με TechCard έχει ήδη εισαχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Δημοτικού όλων των Αρσακείων.

Επίσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατασκευών με TechCard πραγματοποιεί η Γερμανική Σχολή, το οποίο υλοποιείται σε ομίλους τεχνολογίας.

Οι πρόσφατα σχεδιασμένες εξαρτήσεις είναι πρόγραμμα σπουδών  που στρέφεται και επιτρέπει στους μαθητές να κερδίσουν μια εμπράγματη και βιωματική κατανόηση για το πώς λειτουργούν οι σημαντικοί απλοί μηχανισμοί και οι δομές. Αυτοί οι απλοί μηχανισμοί και δομικές μορφές είναι η βάση του “χτισμένου” περιβάλλοντός μας αλλά και ολόκληρος ο μηχανικός κόσμος γύρω από μας.

Τα στοιχεία TechCard γίνονται από την υψηλής ποιότητας κάρτα TechCard, διαθέτουν προ-διάτρηση και “τσάκιση” για γρήγορες κατασκευές ακριβείας. Τα στοιχεία καρτών τροποποιούνται εύκολα για να δημιουργήσουν ατελείωτες δυνατότητες κατασκευής. Η κατασκευή με TechCard επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν το πώς η πραγματική εργασία δομών ως απόδοση του υλικού αντανακλά τον πραγματικό κόσμο ακριβέστερα.

Οι μαθητές θα κατανοήσουν βιωματικά την κατασκευή και λειτουργία των απλών μηχανών (τροχοί & άξονες, τροχαλία, σφήνα, μοχλός, κεκλιμένο επίπεδο, βίδα)

Η παιδαγωγική μέθοδος που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα  προβλέπει την εργασία των μαθητών σε ομάδες ελεύθερης επιλογής έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στην ομάδα παιδιά από διαφορετικά τμήματα και από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα (σημαντικό και για τα τμήματα ένταξης) με σκοπό την σύγκλιση και την ενσωμάτωση με ομαλό τρόπο μέσω μιας ευχάριστης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα οφέλη από την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος “TechCard” στο σχολείο είναι πάρα πολλά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Ανάπτυξη χειριστικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη κατασκευαστικών δεξιοτήτων
 • Προώθηση τεχνολογικού αλφαβητισμού
 • Προώθηση συνεργατικής μάθησης
 • Προώθηση μοντέλου “Hands-On-Activities”
 • Κίνητρα για μάθηση σε άλλους τομείς θετικών επιστημών λόγω του διαθεματικού χαρακτήρα του

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCard δίνει την δυνατότητα στα παιδιά, αφού ολοκληρώσουν την κατασκευή τους να την παίρνουν  σπίτι τους.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών που ευνοούν και προάγουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την ανακαλυπτική διαδικασία και την επίλυση πραγματικού προβλήματος με στρατηγικές που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους μαθητές αφενός να εργαστούν σε ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, του οποίου η εφαρμογή επιδιώκεται γενικά στις εκπαιδευτικές δράσεις ενώ αφετέρου εργάζονται σε προβλήματα που τους παρουσιάζονται στην πραγματική τους ζωή.

Κάθε κατασκευή με TechCard είναι ένα ταξίδι μέσα από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά και την Τέχνη.

TechCard Κιτ Τάξης

Μεγάλη ποικιλία σε ατομικές κατασκευές TechCard

  TechCard Γέφυρα
  TechCard Γέφυρα

  TechCard Γέφυρα

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410115

  Η TechCard Γέφυρα είναι ένα απλό αλλά ρεαλιστικό μοντέλο που ενσωματώνει ένα περιστροφικό σύνδεσμο (άρθρωση) και το σύστημα μανιβέλα, σχοινί, περιέλιξη για να λειτουργήσει τη γέφυρα.

  TechCard Φίδι
  TechCard Φίδι

  TechCard Φίδι

  4,84 (πλέον ΦΠΑ)
  410116

  Το TechCard Φίδι διαθέτει ένα μηχανισμό σύνδεσης που επεκτείνει το φίδι και το κλείνει το σαγόνι του για να δαγκώσει !! Προσέξτε!

  TechCard Ζυγαριά
  TechCard Ζυγαριά

  TechCard Ζυγαριά

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410117

  Η TechCard Ζυγαριά είναι ένα λειτουργικό μοντέλο ζυγού για σύγκριση βάρους ή μάζας διαφορετικών αντικειμένων.

  TechCard Merry Go Round
  TechCard Merry Go Round

  TechCard Merry Go Round

  6,45 (πλέον ΦΠΑ)
  410118

  Το TechCard Merry Go Round είναι μία κατασκευή όπου λειτουργεί με μία μανιβέλα και δείχνει απλούς μηχανισμούς σε λειτουργία !

  TechCard Spiral Toy
  TechCard Spiral Toy

  TechCard Spiral Toy

  4,84 (πλέον ΦΠΑ)
  410119

  Το TechCard Spiral Toy διαθέτει μια άτρακτο που περιστρέφει ένα απλό σύστημα «κινητήριας δύναμης λόγω τριβής» που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα γρανάζια.

  TechCard Αυτοκίνητο Dragster
  TechCard Αυτοκίνητο Dragster

  TechCard Αυτοκίνητο Dragster

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410120

  Το TechCard Αυτοκίνητο Dragster είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται με λάστιχο που θα σας εντυπωσιάσει. Είναι έτοιμο για αγώνες !!

  TechCard Φορτηγό Ανατροπή
  TechCard Φορτηγό Ανατροπή

  TechCard Φορτηγό Ανατροπή

  6,45 (πλέον ΦΠΑ)
  410121

  Το TechCard Φορτηγό Ανατροπή διαθέτει ένα απλό πνευματικό σύστημα που ελέγχει την ανύψωση και το χαμήλωμα του πίσω μέρος του φορτηγού (ανατροπή).

  TechCard Ανεμόμυλος
  TechCard Ανεμόμυλος

  TechCard Ανεμόμυλος

  6,05 (πλέον ΦΠΑ)
  410123

  Ο TechCard Ανεμόμυλος διαθέτει φτερωτές για να περιστρέφεται ο ανεμόμυλος με την βοήθεια του αέρα ή ενός μικρού ανεμιστήρα

Αναλώσιμα TechCard

TechCard Spare Parts

LEGO Education WeDo 2.0 vs LEGO Boost

Τον Αύγουστο του 2017 η LEGO κυκλοφόρησε το κιτ LEGO Boost για παιδιά 7 έως 12 ετών. Αποτελεί τη “Retail” ή οικιακή έκδοση του LEGO Education WeDo 2.0, της δημοφιλούς πλατφόρμας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής παρέχοντας μια διαφορετική προσέγγιση στην προγραμματιστική διαδικασία

Διαφορές Boost από το WeDo 2.0

 • 6 μοντέλα
 • Μοτέρ και Αισθητήρας Απόστασης / Χρώματος
 • Προγραμματισμός μόνο μέσω tablet
 • Απλό κουτί από χαρτόνι
 • Περισσότερα από 30 μοντέλα
 • Μοτέρ και Αισθητήρες Απόστασης και Κλίσης
 • Προγραμματισμός μέσω Η/Υ και tablet
 • Συμβατότητα με Scratch
 • Κουτί αποθήκευσης με δίσκο διαλογής
[lee_products style="carousel" number="0" columns_number="4" cat="652" is_ajax="yes"]

Κάλεσμα της Διερευνητικής Μάθησης σε επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης – Προγράμματα STEM

Η Διερευνητική Μάθηση εγκαινιάζει την εκστρατεία για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των προγραμμάτων STEM σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Η Διερευνητική Μάθηση είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής εκπαιδευτικών προϊόντων STEM στην Ελλάδα και αποκλειστικός προμηθευτής του STEM Education σε εκπαιδευτικό υλικό. Διανέμει προϊόντα των εταιρειών LEGO Education, K’NEX Education, Gigo, National Geographic και πλήθους άλλων.

Η εκστρατεία προώθησης του STEM αποτελεί το αποκορύφωμα της 10ετούς παρουσίας και δράσης της Διερευνητικής Μάθησης στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Η Διερευνητική Μάθηση καλεί ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κέντρα εκπαίδευσης και γενικότερα χώρους εκπαίδευσης να προμηθευθούν προϊόντα STEM, να εκπαιδευθούν σε αυτά να τα χρησιμοποιήσουν με σκοπό την προώθηση του STEM στη εκπαίδευση.

Ο STEM Education αποτελεί τον επιστημονικό συνεργάτη της Διερευνητικής Μάθησης σε θέματα STEM & εκπαιδευτικής ρομποτικής.  Ο STEM Education αναλαμβάνει τη εκπαίδευση κάθε ενδιαφερόμενου που θα θελήσει να εκπαιδευθεί στα γνωστικά πεδία του STEM. Υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά προϊόντα STEM με εκπαιδευτικές  δραστηριότητες και εκπαίδευση εκπαιδευτών. Είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά προϊόντα STEM με το ανάλογο περιεχόμενο και δραστηριότητες.

Με την αγορά εκπαιδευτικών προϊόντων STEM από τη Διερευνητική Μάθηση, σε συνεργασία με τον STEM Education σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη κατάρτιση στα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM που χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο αγοραστής θα λάβει και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (φύλλα εργασίας) εντελώς δωρεάν.

Ο STEM Education διεξάγει προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών για τα προγράμματα:

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης (φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κέντρα εκπαίδευσης, χώρους προσχολικής αγωγής, παιδότοπους) οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM στο πρόγραμμα τους.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι ατομικά (μονομελή τμήματα, hands on training), έχουν διάρκεια 8 ώρες ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κόστος 250€ ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εφόσον κάποιος καταρτιζόμενος θέλει να παρακολουθήσει ακόμα έναν κύκλο 8 ωρών κατάρτισης ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το επιπλέον κόστος είναι 200€ (ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης ο αγοραστής του εκπαιδευτικού υλικού θα λάβει και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (φύλλα εργασίας) εντελώς δωρεάν.

Η Διερευνητική Μάθηση υποστηρίζει την εκστρατεία διάδοσης των προγραμμάτων STEM διαθέτοντας τα εκπαιδευτικά προϊόντα των προγραμμάτων STEM:

 • Με ευνοϊκούς όρους πληρωμής (12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα)
 • Με διαρκή τεχνική υποστήριξη
 • Άμεση αντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμένων στοιχείων (σε ειδικές τιμές όταν αφορά υλικά εκτός εγγύησης)

Απαιτούμενα εκπαιδευτικά πακέτα STEM

  LEGO Education WeDo 2.0 with Software
  Sale!

  LEGO Education WeDo 2.0

  136,29 (πλέον ΦΠΑ)
  745300

  Αποκτήστε το από 18,78€/μήνα με την πιστωτική σας κάρτα!

  Η εισαγωγή στη Ρομποτική γίνεται παιχνίδι με το WeDo 2.0 της LEGO Education! Κάντε τα πρώτα σας βήματα στον προγραμματισμό μέσα από μια σειρά διαθεματικών δραστηριοτήτων και κάντε τις κατασκευές σας να ζωντανέψουν! 745300

  LEGO MINDSTORMS Education EV3
  Sale!

  LEGO Education MINDSTORMS EV3

  368,55 (πλέον ΦΠΑ)
  745544

   Αποκτήστε το από 38€/μήνα με την πιστωτική σας κάρτα!

  Η πλατφόρμα LEGO Education MINDSTORMS EV3 αποτελεί την κορυφαία λύση εκπαιδευτικής ρομποτικής! Κατάλληλη για έμπειρους αλλά και για νέους δημιουργούς, θα σας συντροφεύσει σε ένα ταξίδι γνώσης και δημιουργικότητας!

  Επικοινωνία με LEGO Specialist

  LEGO Education Simple Machines Set

  LEGO Education Simple Machines Set

  56,37 (πλέον ΦΠΑ)
  709689

  Με το πακέτο Απλές Μηχανές οι μαθητές θα διδαχθούν πώς χρησιμοποιούνται οι απλές μηχανές στην καθημερινότητά μας.

  Δημιουργήστε με LEGO DUPLO

  Δημιουργήστε με LEGO DUPLO

  59,90 (πλέον ΦΠΑ)
  745019

  Απελευθερώστε τη δημιουργικότητα των παιδιών με το πακέτο δομικών LEGO® DUPLO και εξάψτε τη φαντασία τους μέσα από μια ποικιλία κατασκευών!

  LEGO Education Early Simple Machines Set
  LEGO Early Simple Machines Set - Αυτοκίνητο

  LEGO Education Early Simple Machines Set

  145,96 (πλέον ΦΠΑ)
  709656

  Το LEGO Early Simple Machines Set περιλαμβάνει όλα τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται για τη διδασκαλία μαθητών των πρώτων τάξεων του δημοτικού, σχετικά με πώς λειτουργούν οι απλές μηχανές και τι σημασία έχουν στην καθημερινή μας ζωή. 709656

Η Διερευνητική Μάθηση θα συμμετέχει με περίπτερο στο Athens Mini Maker Faire

Η Διερευνητική Μάθηση θα συμμετέχει με περίπτερο στο Athens Mini Maker Faire. Θα λειτουργεί διαδραστική έκθεση των προϊόντων STEM που διαθέτει η εταιρεία, δίνοντας την δυνατότητα στους φίλους μας κάθε ηλικίας να κατασκευάσουν, να μάθουν και να διασκεδάσουν!

Θα μας βρείτε στο περίπτερο Γ/Β6&Γ11.

Προγραμματισμός του LEGO Education WeDo 2.0 με Scratch

Η επιτυχημένη πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής WeDo 2.0, μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις σε μια ποικιλία θεμάτων, μέσα από τη μεθοδολογία STEM.

Ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού των κατασκευών του WeDo 2.0 μέσω του Scratch!

Η επικοινωνία του Scratch με το Smarthub γίνεται μέσω του Scratch to Bot της Picaxe. Για τη σύνδεση με τον υπολογιστή είναι απαραίτητη η ύπαρξη του Bluetooth Dongle BLED 112.

Αφού εκκινήσει το S2Bot, επιλέγουμε την πλατφόρμα που θέλουμε να συνδέσουμε -στην περίπτωσή μας το WeDo 2.0

Στο επόμενο αναδυόμενο μενού, επιβεβαιώνουμε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θύρα επικοινωνίας όπου είναι συνδεδεμένο το BLED 112. Το πεδίο θα αναγράφει τον αριθμό της θύρας και το μοντέλο “Bluegiga Bluetooth Low Energy”. Στη συνέχεια πατάμε “Connect”.

Έπειτα ενεργοποιούμε το WeDo 2.0 πιέζοντας το πράσινο κουμπί του Smarthub. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, αναγράφεται η MAC Address του Smarthub. Επιλέγουμε πάλι “Connect” για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Επιστρέφοντας στο προηγούμενο παράθυρο, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το Configuration με το WeDo. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, βλέπουμε ήδη τις τιμές του συνδεδεμένου αισθητήρα, του κινητήρα και του LED.

Θα ανοίξουμε το Scratch μέσω του προγράμματος S2Bot επιλέγοντας το “wedo2_template.sb2” από το μενού και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο “Open”. Το Scratch εκκινεί με το extension WeDo 2.0 ήδη ενεργοποιημένο στο μενού More Blocks.

Το πρόγραμμα Scratch to Bot πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ώστε να μπορούμε διατηρηθεί η σύνδεση με το SmartHub.

[single_product_two product_id=”19018″]
[single_product_two product_id=”24094″]

Η Διερευνητική Μάθηση στο Athens Science Festival 2016

Η Διερευνητική Μάθηση θα συμμετέχει και φέτος στο Athens Science Festival με stand στη Διαδραστική Έκεθεση. Η εταιρεία θα παρουσιάσει:

Εισαγωγή του STEM στη Βασική Εκπαίδευση Εκπαιδευτική ρομποτική με χρήση μικρών δομικών στοιχείων, αισθητήρων και κινητήρων, εισαγωγή σε έννοιες προγραμματισμού, engineering (σχεδιασμός και κατασκευή) και απόκτησης δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων (problem solving). Υλοποίηση “απλών μηχανών” που εξοικειώνουν τα παιδιά με τις βασικές αρχές λειτουργίας τους και τους νόμους της Φυσικής. Παρουσίαση πειραματικών διατάξεων και συσκευών υλοποίησης πειραμάτων φυσικών επιστημών στα πλαίσια της χρήσης Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας.

Η Διερευνητική Μάθηση στο Sports Education Festival 2015

Η Διερευνητική Μάθηση θα λάβει μέρος ως εκθέτης στο Sports Education Festival 2015 το οποίο θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015 στο Ολυμπιακό Γήπεδο Ταε Κβο Ντο. Στην έκθεση η Διερευνητική Μάθηση θα παρουσιάσει τα προϊόντα εκπαιδευτικής ρομποτικής της LEGO Education (των οποίων η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα), καθώς και σειρές εκπαιδευτικών προϊόντων για όλες τις ηλικίες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Ανώτερη εκπαίδευση.

Tο πρώτο Summer School στη χώρα μας με περιεχόμενο την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEM

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (STEM) με το διακριτικό τίτλο STEM EDUCATION – W.R.O™ Hellas θα λειτουργήσουν θερινό σχολείο στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας με τίτλο:

«Εκπαιδευτική Ρομποτική και διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών».

Αυτό είναι το πρώτο Summer School στη χώρα μας με περιεχόμενο την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEM. Το πρόγραμμα  είναι μια καινοτόμος δράση που συνδυάζει το παιχνίδι με την τεχνολογία και την εκπαιδευτική ρομποτική, βασισμένο στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και στη εκπαιδευτική πλατφόρμα των εκπαιδευτικών προϊόντων Lego Mindstorm και Lego Technology.

Βασικός στόχος του θερινού σχολείου είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων δημιουργικότητας με την τεχνική των ανοιχτών ερωτημάτων που εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε διαδικασίες σκέψης για την επίλυση συγκεκριμένων – πραγματικών προβλημάτων  μέσω κατασκευών, καθώς και η κοινωνικοποίηση των παιδιών στο πλαίσιο της Επιστημονικής Μεθοδολογίας.

Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες στο θερινό σχολείο θα  εργαστούν σε ομάδες και  εφαρμόζοντας τις διαδικασίες του προγράμματος STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) θα οικοδομήσουν την γνώση ενεργά ερευνώντας, θέτοντας ερωτήσεις και δίνοντας απαντήσεις συνεργαζόμενα και επικοινωνώντας με θετικό τρόπο.

Θα κληθούν επίσης να προτείνουν λύσεις σε πραγματικές ανάγκες επιλέγοντας κατάλληλες διαδικασίες και υλικά, σχεδιάζοντας, δοκιμάζοντας και τροποποιώντας τις κατασκευές τους, κάνοντας προβλέψεις, μετρώντας και αντιπαραβάλλοντας στοιχεία, συνάγοντας συμπεράσματα κ.λ.π.

Οι κατασκευές των μυημένων σε αυτές τις διαδικασίες, θα πάρουν την μορφή Robot που θα προγραμματιστούν για να επιτελέσουν την εργασία για την οποία κατασκευάστηκαν.

Το πρόγραμμα σπουδών του θερινού σχολείου αφορά στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Let’s GO STEM

 • Λιλιπούτειοι Μηχανικοί για μαθητές έως και Γ’ Δημοτικού
 • Let’s GO STEM για μαθητές έως και Γ’ Γυμνασίου
 • LΕt’s GO STEM – Προηγμένες δραστηριότητες για μαθητές Λυκείου και για φοιτητές.

Εκπαιδευτική Ρομποτική

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική για μαθητές δημοτικού WeDo
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική με Lego Mindstorms EV3 ηλικίες 11+

Προσκαλούμε τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές  στο καλοκαιρινό πρόγραμμα σπουδών (summer school).

 • Έναρξη summerschool 29/06/2015 στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
 • Λειτουργία καθημερινά από 10:00 – 13:30, Δευτέρα έως Παρασκευή
 • Πλήθος εκπαιδευόμενων σε κάθε τμήμα 20
 • Το πρόγραμμα για τους φοιτητές θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και οι φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα έχουν έκπτωση 50%

Το πρόγραμμα σπουδών θα αναρτηθεί  στις ιστοσελίδες www.aspete.gr και www.wrohellas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6777285 και στο [email protected]