Δυνάμεις, Ενέργεια & Κίνηση

135,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Αγώνες Ταχύτητας με την K’NEX® Education!

Ποσότητα:

Κωδικός: 978790 Κατηγορία:

Περιγραφή Προϊόντος

Το πακέτο Δυνάμεις, Ενέργεια & Κίνηση της K’NEX® Education δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να μελετήσουν επιστημονικές έννοιες μέσα από δραστηριότητες, εξασκώντας τις δεξιότητές τους. Οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν μια ποικιλία θεμάτων σχετικών με τις δυνάμεις, την ενέργεια και την κίνηση.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα αποκτήσουν δεξιότητες υλοποίησης επιστημονικών δοκιμών, προβολής, αλλά και παρουσίασης, με κατανοητές και λογικές αναφορές στα δεδομένα και την ανάλυση των στοιχείων που συνέλεξαν από το εκάστοτε πρόβλημα.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM επικεντρώνεται στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών μέσω της επίλυσης προβλημάτων. Οι έννοιες προσεγγίζονται μέσα από την εξερεύνηση, την ανακάλυψη, τη διερευνητική μάθηση και την κριτική σκέψη. Μέσα από την εκπαιδευτική προσέγγιση STEM οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση. Τα μοντέλα K’NEX® προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν στην πράξη μέσα από την επιστημονική έρευνα, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό.