Οδηγός Δραστηριοτήτων για Σετ Απλών Μηχανών και Τεχνολογίας

54,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Περιλαμβάνει 16 αξιωματικές δραστηριότητες, 4 κύριες δραστηριότητες και 4 δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις μηχανές στην καθημερινότητά τους, να κατανοήσουν τη λειτουργία και τις αρχές τους, καθώς και να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με την απλή μηχανή που μελετούν: γρανάζια, τροχούς και άξονες, μοχλούς και τροχαλίες.
Περιλαμβάνει περιεκτικό και ολοκληρωμένο οδηγό δασκάλου.
Εκπαιδευτικά Οφέλη:
  • Παρατήρηση και διερεύνση απλών μηχανών: γρανάζια, τροχούς και άξονες, μοχλούς και τροχαλίες
  • Ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων έρευνας
  • Τήρηση μιας περίληψης σχεδιασμού κατά τη διαδικασία της μηχανικής σχεδίασης
  • Εκμάθηση και χρήση σχετικού λεξιλογίου για απλές μηχανές
  • Δοκιμή, πρόβλεψη και μέτρηση, συλλογή δεδομένων και περιγραφή αποτελεσμάτων