Λογισμικό Πακέτο Δραστηριοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ψηφιακό)

64,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Αυτό το πακέτο δραστηριοτήτων παρέχει έξι 45-λεπτά μαθήματα και τέσσερεις δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν τις τρεις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή, αιολική και υδραυλική, μέσω πραγματικών μοντέλων LEGO.

Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ρεαλιστικών εικόνων, ιδανικών για την εισαγωγή στο θέμα και στην κατανόηση της δραστηριότητας. Περιλαμβάνονται σημειώσεις δασκάλου, φύλλα εργασίας και γλωσσάρι.

Συνδυάζεται με το Πρόσθετο Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (709688)

Εκπαιδευτικά Οφέλη:

  • Εξερεύνηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Διερεύνηση της διαδικασία παροχής, μεταφοράς, συγκέντρωση, μετρατροπής και κατανάλωσης ενέργειας
  • Χρήση μετρήσεων και ανάλυσης δεδομένων για να περιγραφούν και να εξηγηθούν τα αποτελέσματα