Εισαγωγή στη Ρομποτική

81,00  (πλέον ΦΠΑ)

  • Ηλικία: 11+

Ποσότητα:

Κωδικός:7029797. Κατηγορία: .

Περιγραφή Προϊόντος

Εισαγωγή στη Ρομποτική

Το CD παρέχει 24 ώρες μαθήματος χωρισμένες σε 6 βραχυπρόθεσμα και 3 μακροπρόθεσμα σχέδια μαθήματος. Αναπτύχθηκε από το Carnegie Mellon University’s Robotics Academy. Είναι ένας οδηγός μηχανικής ρομποτικής, όπου χρησιμοποιώντας το MINDSTORMS Edu NXT και τη ρομποτική πλατφόρμα NXT εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βίντεο καθώς και υλικό για τον καθηγητή.

Η Εισαγωγή στη Ρομποτική μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση των Θεματικών Έργων Ρομποτικής (7029797).