Βηματικός Κινητήρας – Αισθητήρας Γωνίας

26,50  (πλέον ΦΠΑ)

  • Ηλικία: 8+

Ποσότητα:

Κωδικός: 709842 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κινητήρας, με ενσωματωμένο αισθητήρα γωνίας έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει την απόσταση, ταχύτητα.

Έπειτα αποστέλλει τα δεδομένα στο ΝΧΤ τούβλο.

Έτσι ο κινητήρας μπορεί να ελέγχεται με ακρίβεια της μιας μοίρας.

Πολλοί κινητήρες μπορούν να συγχρονιστούν στην ίδια ταχύτητα.

Συνδέεται με καλώδιο στο ΝΧΤ, το οποίο υπάρχει στο βασικό πακέτο 709797.