Πληροφορική με EV3

106,20  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός:7025579. Κατηγορία: .

Περιγραφή Προϊόντος

Η Πληροφορική με LEGO MINDSTORMS EV3 παρέχει εκτενές υλικό για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να αναπτύξουν το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Πληροφορικής, συνδυάζοντάς το με τη ρομποτική. Παρότι βασίζεται κυρίως στην Πληροφορική, ο Σχεδιασμός Εργασίας με EV3 σας παρέχει τη δυνατότητα να εξηγήσετε διαθεματικές έννοιες στους τομείς της Φυσικής, των Μαθηματικών του Σχεδιασμού και της Τεχνολογίας.

Δώστε στους μαθητές σας την ευκαρία να πειραματιστούν με ρεαλιστικά παραδείγματα, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους σε θέματα όπως η ηχητική ειδοποίηση όταν κινείται με την όπισθεν ένα όχημα, η εκκίνηση του αυτοκινήτου χωρίς κλειδί και το cruise control. Οι δραστηρίοτητες αυτές θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτή να εμπνεύσει τους μαθητές για τη σημασία του προγραμματισμού στην καθημερινότητά μας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Η Πληροφορική με LEGO MINDSTORMS EV3 αποτελείται από 12 ενότητες που αναπτύσσονται σε περίπου 36 ώρες δραστηριοτήτων στην αίθουσα με χρήση LEGO MINDSTORMS Education EV3. Το λογισμικό παρέχεται σε ψηφιακή μορφή ως αρχείο pdf και αδειοδοτεί τη χρήση στο σύνολο ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγή στην ενότητα
  • Δραστηριότητες και προκλήσεις σε κάθε ενότητα, με συγκεκριμένο μαθησιακό αποτέλεσμα
  • Φύλλα εργασίας μαθητών
  • Προγραμματιστικά παραδείγματα και πιθανές λύσεις με χρήση του λογισμικού EV3
  • Περαιτέρω πιθανές λύσεις με χρήση RobotC
  • Υποστηρικτικό οπτικό υλικό και σύνδεσμοι σε εκπαιδευτικά βίντεο που μπορούν να βρεθούν στον EV3 Robot Educator

Τα σχέδια των μαθημάτων που περιέχονται, θα μειώσουν κατά πολύ τον χρόνο προετοιμασίας και παρέχουν μια βάση ανάπτυξης εκτενέστερων και πιο πολύπλοκων μαθημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.