Σύνδεσμος Στήριξης Προχοΐδας

Σύνδεσμος Στήριξης Προχοΐδας μονός πλαστικός

3,90  (πλέον ΦΠΑ)

Σύνδεσμος Στήριξης Προχοΐδας
μονός
πλαστικός

Ποσότητα:

Κωδικός: 311101 Κατηγορία:

Περιγραφή

Σύνδεσμος Στήριξης Προχοΐδας μονός πλαστικός . Χρησιμοποιείται για την στήριξη μιας προχοΐδας σε ορθοστάτη . Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμόμετρο .

Σύνδεσμος Στήριξης Προχοΐδας μονός

πλαστικός

Χρησιμοποιείται για την στήριξη μιας προχοΐδας σε ορθοστάτη.