Ηλεκτρονικό Πιάνο

12,82  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Ένα μικρό ηλκεκτρονικό όργανο με απεριόριστες δυνατότητες.

Η συχνότητα αλλάζει από πυκνωτές και αντιστάσεις. Ο ήχος ρυθμίζεται από ποντεσιόμετρο