Θερμοστοιχείο

16,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Τοποθετούμε στη μία πλευρά ένα δοχείο με χλιαρό νερό και από την άλλη ένα δοχείο με κρύο νερό.

Με διαφορά θερμοκρασίας 50°C και άνω το θερμοστοιχείο μας δίνει τάση εξόδου και ρεύμα.

Με διαφορά θερμοκρασίας 67°C μας δίνει τη μεγίστη τάση εξόδου 8V και ρεύμα 3.5Α

Επίσης εάν τροφοδοτήσουμε με ρεύμα το θερμοστοιχείο τότε ξεκινά διαδικασία μεταφορά θερμότητας από την μία του πλευρά στην άλλη με αποτέλεσμα η πρώτη πλευρά να είναι παγωμένη και η άλλη να είναι καυτή(αυτή είναι και η βασική αρχή λειτουργίας των mini ψυγείων camping)!

Διαστάσεις 30x30x4.75mm