Ταινία Χαλκού Αυτοκόλλητη (τιμή ανά μέτρο)

0,77  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Αυτοκόλλητη Ταινία Χαλκού 6 χιλιοστά πλάτος

Τιμή ανά μέτρο