Πακέτο Οπτικής

37,32 € (πλέον ΦΠΑ)

Με το νέο πακέτο οπτικής μπορείτε να κατασκευάσετε τηλεσκόπιο, κυάλια, μικροσκόπιο, βιντεοπροβολέα, τηλεσκόπιο αστρονομίας αλλα και μια σειρά 29 πειράματων!

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Με το νέο επιστημονικό πακέτο οπτικής μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σειρά από πειράματα σχετικά με βασικούς φακούς ενώ με το βιβλίο οδηγιών που περιέχεται θα κατασκευάσετε:

  • Τηλεσκόπιο
  • Κυάλια
  • Μικροσκόπια
  • Βιντεοπροβολέα
  • Τηλεσκόπιο αστρονομίας

Παράλληλα θα εκτελέσετε 29 πειραματικές διαδικασίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση των βασικών αρχών της οπτικής!