Σπόγγος (16x10x6)

0,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Σπόγγος (16x10x6)
Κατάλληλος για πίνακες τάξης

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Σπόγγος (16x10x6)

Κατάλληλος για πίνακες τάξης