Συσκευή Όσμωσης

59,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Αποτελείται από σωλήνα που φέρει ανοικτές σφαίρες στα δύο άκρα του και τοποθετείται κάθετα σε μια γυάλα με νερό που φέρει πορώδη μεμβράνη.

Όταν εισάγουμε ένα διάλυμα ζάχαρης το υγρό θα ανυψωθεί στο σωλήνα επιδεικνύοντας το φαινόμενο της όσμωσης.

Συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών.