Φασματοφωτόμετρο

655,00  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Φασματοφωτόμετρο

Προδιαγραφές:

Μήκος κύματος: 335-1000nm

Μονοχρωματική μονή δέσμη, τύπου CT, 1200 γραμμών / mm

Δοχεία δείγματος: 1 χιλιοστό, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm σε ορθογώνιο σχήμα.

Μήκος κύματος απεικόνιση: 1ηΜ

Πλάτος σχισμής: 5nm (Υπόδειγμα 3), 4ηΜ (Υπόδειγμα 4)

Μήκος κύματος επαναληψιμότητας ρύθμιση: 1 nm

Πηγή φωτός: λυχνία βολφραμίου (20WA/12V), (μεγάλη διάρκεια ζωής, τύπου socket)

Λειτουργία μέτρησης: Διαπερατότητα (% Τ), η απορρόφηση (Abs), Factor, Συγκέντρωση

Φωτομετρική περιοχή: Μετάδοση: μηδέν έως 199,9% (T)

Απορρόφηση (Abs): -0,3 έως 2.5Abs

Factor: 1 έως 9.999

Συγκέντρωση: 0-9999