Ανιχνευτής Υπερύθρου

99,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 619661 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο ανιχνευτής αυτός εντοπίζει όλες τις ακτινοβολίες του ορατού φάσματος και επιπλέον τα κύματα πάνω από το ερυθρό (υπέρυθρα).

Αποτελείται από κουτί που περιέχει το κύκλωμα του ανιχνευτή και ακίδα που αποτελεί στην ουσία των ανιχνευτή.