Πακέτο Μαγνητών

49,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Επιλογή των μαγνητών και των υλικών που συγκεντρώνεται σε αυτό το πακέτο.

Περιλαμβάνει πεταλοειδή, ζεύγος ραβδόμορφων, κυλινδρικούς μαγνήτες, μαγνητικά φύλλα, μοριακές πυξίδες, στρογγυλούς μαγνήτες, κλπ.