Το Μαγνητικό Πεδίο της Γης

28,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Το σετ αποτελείται από μια Υδρόγειο και από ένα μαγνήτη. Η υδρόγειος απεικονίζει τις ηπείρους. Είναι κατασκευασμένη από φόαμ υψηλής ποιότητας για χρήση από μαθητές. Στο εσωτερικό της είναι τοποθετημένος ισχυρός μαγνήτης έτσι ώστε να δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο της γης. Ο μαγνήτης είναι τοποθετημένος πάνω σε μια κατασκευή με λαβή και του επιτρέπεται να περιστρέφεται τρισδιάστατα. Πλησιάζοντας τον μαγνήτη στην Υδρόγειο παρατηρούμε το μαγνητικό πεδίο της Γης. Κουνώντας είτε τον μαγνήτη είτε τη θέση της Γης παρατηρούμε τη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου από θέση σε θέση.