Συσκευή Θερμικής Αγωγιμότητας (θερμιδόμετρο)

36,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 603122 Κατηγορία:

Περιγραφή

Η συσκευή αποτελείται από δύο δοχεία θερμικά μονωμένα.

Η πάνω πλευρά κάθε δοχείου φέρει οπή και έχει θερμόμετρο και δεύτερη οπή για την τοποθέτηση της θερμικής γέφυρας.

Γεμίζουμε το ένα δοχείο με ζεστό νερό και το άλλο με κρύο.

Μέσω της ράβδου αποκαθίσταται η θερμική ισορροπία.