Τρίγωνο Πύρωσης

1,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 342020 Κατηγορία:

Περιγραφή Προϊόντος

Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση μικρού βάρους μεταλλικών ή γυάλινων δοχείων.

Επίσης χρησιμοποιείται για στην πύρωση της κάψας πορσελάνης.