Μωσαϊκό Τετράγωνο

34,15  (πλέον ΦΠΑ)

Το προϊόν αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν σημαντικές προμαθηματικές έννοιες  μέσα από τη δημιουργία μοτίβων , συμμετριών.

  • Ηλικία: 4+

Ποσότητα:

Περιγραφή

Το προϊόν αποτελείται από μια τετράγωνη βάση διαστάσεων  37x37cm, 16×16 θέσεων για τις ψηφίδες και 350 πλαστικά τετραγωνάκια/ψηφίδες (2,3 x 2,3 cm) σε 12 χρώματα.

Δημιουργείστε με τις ψηφίδες διάφορα σχέδια και μοτίβα, φτιάξτε γεωμετρικά σχήματα και το είδωλό τους ή δημιουργήσετε εικόνες.

Από όλες τις νοητικές ικανότητες, η αναγνώριση προτύπων έχει την υψηλότερη συσχέτιση με τη γενική νοημοσύνη. Η αναγνώριση προτύπων είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουν την τάξη σε ένα χάος. Η ικανότητα να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να δημιουργήσουν μοτίβα όχι μόνο υποστηρίζει την μάθηση των μαθηματικών, συμβάλλει επίσης στην ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη. Με την κατανόηση των προτύπων, τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν προβλέψεις για το τι θα πρέπει να έρθει επόμενο. Σχεδόν κάθε επιθυμητό επάγγελμα απαιτεί δεξιότητες αναγνώρισης προτύπων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

  • Φτιάξτε ένα μοτίβο και ζητήστε από τα παιδιά να το επαναλάβουν.
  • Μπορείτε επίσης να φτιάξετε μια εικόνα στη μια πλευρά του τετραγώνου την οποία θα πρέπει τα παιδιά να αντιγράψουν στην άλλη πλευρά.
  • Μπορείτε να χωρίσετε τη βάση με μια κολλητική ταινία σε δύο ίσα μέρη και στη μια πλευρά να φτιάξετε ένα σχήμα και να ζητήσετε από τα παιδιά να το συμπληρώσουν στην άλλη πλευρά ώστε να είναι συμμετρικό.
  • Μπορείτε αφού τα παιδιά εξοικειωθούν με τα δύο ίσα μέρη και τη συμμετρία να χωρίσετε το τετράγωνο σε τέσσερα ίσα μικρότερα τετράγωνα και στο ένα να φτιάξετε ένα σχέδιο το οποίο τα παιδιά θα πρέπει να το συνεχίσουν στα υπόλοιπα τετράγωνα κάνοντας το συμμετρικό.

Δείτε Επίσης