Συνδέοντας Ανθρώπους Κάρτες

Συνδέοντας Ανθρώπους Κάρτες

8,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν αυτόνομα χρησιμοποιώντας αυτές τις κάρτες δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό πακέτο:
Συνδέοντας Ανθρώπους.

Ικανότητες που ενισχύονται από αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι: ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η απαρίθμηση, η σύγκριση, η ταξινόμηση και η ικανότητα συμπλήρωσης ενός μοτίβου.

Οι 16 ζωηρόχρωμες, διπλής όψης κάρτες παρουσιάζουν σταδιακό βαθμό δυσκολίας

Δείτε Επίσης