Ζυγαριά Αριθμών

Ζυγαριά Αριθμών Τάξης

21,90  (πλέον ΦΠΑ)

Θεμελιώστε τις βάσεις της αριθμητικής! Τα παιδιά θα μάθουν τους αριθμούς και την έννοια της ισοδυναμίας μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία!

Ποσότητα:

Περιγραφή

Ζυγαριά Αριθμών. Ο βραχίονας έχει στη κάθε πλευρά αρίθμηση από το 0 – 10.

Στη μία πλευρά η αρίθμηση αυτή γίνεται με αριθμούς, ενώ στην άλλη μεριά η αρίθμηση γίνεται σχηματικά με “μήλα”.

Περιέχει επίσης 20 ισοδύναμα βάρη.

Οι μαθητές κρεμούν σε έναν αριθμό ένα βάρος και στην άλλη πλευρά μπορούν να κρεμάσουν ισοδύναμα.

Για παράδειγμα, ένα βάρος στο 10 και στην άλλη πλευρά ένα στο 7 και ένα στο 3.

Έτσι η ζυγαριά μας ισορροπεί γιατί (1 0= 7 + 3).

Η ζυγαριά είναι από ανθεκτικό πλαστικό.

Ιδανικό για την αντιστοίχιση αριθμών με την ποσότητα καθώς και για την κατανόηση των πράξεων.