Πρόσθετα δομικά για Υποδιαιρέσεις 1/2, 1/4, 1/8 για το Κυβικό Μέτρο

33,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός: 181002 Κατηγορία:

Περιγραφή Προϊόντος

Πρόσθετα δομικά για Υποδιαιρέσεις 1/2, 1/4, 1/8

Χρησιμοποιώντας 6 επιπλέον ακμές 1m και 10 ακμές 50cm μπορείτε να δημιουργήσετε στο Κυβικό Μέτρο με Υποδιαιρέσεις (κωδ. 181001) επιπλέον υποδιαιρέσεις των 1/2, 1/4, 1/8.

Προσοχή

Το σετ αυτό είναι πρόσθετο στο Κυβικό Μέτρο με Υποδιαιρέσεις (κωδ. 181001)