Γεωμετρικά Σχήματα με Συνδέσμους και Άξονες

59,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Οι μαθητές κατασκευάζουν κύβους, πυραμίδες, πρίσματα …

Συνδέοντας τους άξονες με συνδέσμους οι μαθητές κατασκευάζουν γεωμετρικά στερεά και κατανοούν έννοιες όπως έδρα, ακμή, κορυφή, περίμετρος, εμβαδό, όγκος, συμμετρία στο χώρο κλπ.

Το κουτί περιέχει:

  • 180 άξονες (16 έως 75mm) και
  • 180 συνδέσμους (χρωματιστές μπαλίτσες 16mm Ø)

για την κατασκευή των γεωμετρικών στερεών.

Κάθε μπαλίτσα – σύνδεσμος έχει 26 τρύπες για να ενώσετε τους συνδέσμους.

Από πλαστικό