Δημιουργήστε Τριψήφιους (με περιστρεφόμενους δείκτες)

2,50  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Κωδικός:175108. , .

Περιγραφή

Δημιουργήστε Τριψήφιους (με περιστρεφόμενους δείκτες)
Place Value Spinners

Γυρνώντας τα βελάκια σε κάθε θέση δημιουργήστε τριψήφιους αριθμούς.
Ο κάθε δίσκος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη αξία ψηφίου (θεσιακή αξία ψηφίων).
Στο δεκαδικό σύστημα ο δεξιά δίσκος εκφράζει τις μονάδες, ο μεσαίος τις δεκάδες και ο αριστερά δίσκος τις εκατοντάδες.

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για την κατανόηση του δεκαδικού συστήματος.

Τιμή τεμαχίου