Οικοσύστημα Τροπικού Δάσους

26,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Ιδανικό μοντέλο από φόαμ με αποσπώμενα μέρη.

Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν το οικοσύστημα στο τροπικό δάσος με τα φυτά και τα ζώα σε αυτό το περιβάλλον,