Οικοσύστημα Τροπικού Δάσους

26,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Ιδανικό μοντέλο από φόαμ με αποσπώμενα μέρη.

Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν το οικοσύστημα στο τροπικό δάσος με τα φυτά και τα ζώα σε αυτό το περιβάλλον,