Βροχοποιός – Κύκλος Νερού

79,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Το πακέτο δίνει την δυνατότητα στο μαθητή να μελετήσει την όξινη βροχή, τον κύκλο του νερού (εξάτμιση συμπύκνωση και βροχή), τη μόλυνση του νερού, τη διαφορά γλυκού και αλμυρού νερού.

Ο μαθητής προκαλεί βροχές επιλέγει το νερό του ωκεανού αν θα είναι αλμυρό, καθαρό ή μολυσμένο (από ζάχαρη ή από άλλους ασφαλείς μολυντές) και παρατηρεί.

Περιλαμβάνει πλήρη πειραματικό οδηγό δραστηριοτήτων.

Η λάμπα για την θέρμανση του νερού δεν περιλαμβάνεται.