Οικοσύστημα Λιμνών & Ελών

26,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Ιδανικό μοντέλο από φόαμ με αποσπώμενα μέρη.

Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν το οικοσύστημα στις λίμνες και στα έλη με τα φυτά και τα ζώα σε αυτό το περιβάλλον.