Φορητό Ροόμετρο

459,00  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Το ροόμετρο είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία μετράει σήματα (παλμούς) από τη ράβδο με την έλικα και τα συσχετίζει με την ταχύτητα.

Ο συνολικός αριθμός των μετρήσεων των σημάτων στη μονάδα του χρόνου (συνήθως μέσα σε ένα λεπτό) μετατρέπεται σε τιμή ταχύτητας εάν συσχετιστεί με ένα βαθμονομημένο πίνακα τιμών ή με την χρήση συγκεκριμένου τύπου/φόρμουλας.

Η ράβδος μέτρησης του ροομέτρου είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ταχύτητας του νερού και αποτελείται από:

  • Μια έλικα (στροφείο) και από ένα ζεύγος αισθητήρων που ανοιγοκλείνουνε καθώς η έλικα περιστρέφεται από τη ροή του νερού.
  • Τέσσερα τμήματα σωλήνων 25cm τα οποία ενώνονται για να σχηματίσουν μία σωλήνα/ράβδο 1m.
  • Τρεις ρυθμιστές ύψους που μπορούν να τοποθετηθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό, επιτρέποντας το ροόμετρο να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα σημεία/ύψη πάνω στη ράβδο/σωλήνα (στα 250cm,125cm,75cm) ή σε συνδυασμό αυτών.
  • Ένα καλώδιο 1μ που συνδέεται με το ροόμετρο.