Συσκευή Ανάλυσης Αέρα (6 αισθητήρων)

2.300,00  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Συσκευή Ανάλυσης Αέρα (6 αισθητήρων)

Ταυτόχρονη ανάγνωση 6 διαφορετικών ρύπων

25 διαφορετικοί αισθητήρες

CO, H2S, SO2, NO2, Cl2, H2, NO, HCN, HCl, NH3, ClO2, ETO, PH3, CO2(IR), CH4(IR), LEL(IR), VOCs(PID), LEL(CB), CO/H2S, CO/H2null

Διαθέτει οθόνη υγρού κρυστάλλου έγχρωμη

Κρατάει δεδομένα (data logging) για ένα χρόνο

Απαντήσεις δεδομένων σε γραφική παράσταση

Αυτόματη βαθμονόμηση αισθητήρων

Φυλάσσεται σε χαλύβδινη βαλίτσα με τους αισθητήρες