Πόσο καθαρός είναι ο Αέρας;

28,00  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Μάθετε ποια είναι η ρύπανση του αέρα και πως οι καιρικές συνθήκες και η γεωγραφία επηρεάζει! Διεξαγωγή πειραμάτων από τους μαθητές για να εξετάσουν τον αέρα που αναπνέουμε και τους ρύπους. Το κιτ έρχεται πλήρες με οδηγίες χρήσης, τα χημικά και τις συσκευές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή διαφόρων τεστ, όπως τα πειράματα στον οργανισμό-περιβάλλον , μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, υδρογονανθράκων και το όζον, τα σωματίδια, η πυκνότητα του καπνού, άνεμο σωματίδια, καθώς και η επίδραση των καιρικών συνθηκών και της γεωγραφίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση.