Απορρυπαντικά & Περιβάλλον

81,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Κατανοήστε τις συνέπειες του υπερτροφισμού στο υδάτινο περιβάλλον.

Αναγνωρίστε ότι υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, πιο φιλικές στο περιβάλλον, όσον αφορά στις τυπικές χημικές τροφές που καταναλώνουμε.

Μπορείτε να πειραματιστείτε και να παρακολουθήσετε την επίδραση δύο ρυπαντών σε δείγματα φυσικού νερού.

Μπορείτε να οπτικοποιήσετε και να μετρήσετε τις διαφορές στις επιπτώσεις που έχουν στους οργανισμούς που ζουν στο νερό ένα φωσφορικό και ένα μη φωσφορικό απορρυπαντικό.

Υπάρχουν αρκετά υλικά για 15 ομάδες. Επίσης περιλαμβάνεται οδηγός καθηγητή και φύλλα εργασίας για τους μαθητές.

Υλικά που περιλαμβάνονται:

  • 1 διάλυμα φωσφορικού νατρίου 10%, 50 ml
  • 1 διάλυμα μη φωσφορικό,50 ml
  • 1 διάλυμα ελέγχου (απιονισμένο νερό) ,50ml
  • 45 πλαστικά κυπελάκια
  • 1 κουτί αντικειμενοφόρες πλάκες
  • 1 κουτί καλυπτρίδες

Υλικά που χρειάζονται και δεν περιλαμβάνονται:

  • Τα δείγματα των νερών
  • Μαρκαδόροι
  • Προαιρετικά υλικά
  • Μικροσκόπια