Παγκόσμιος Χάρτης

42,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Εντυπωσιακός χάρτης για συλλογική εργασία στη τάξη.

Μπορεί να αναρτηθεί στο τοίχο ή να τοποθετηθεί στο πάτωμα.

Είναι κατασκευασμένος από αδιάβροχο εύκαμπτο υλικό το οποίο πλένεται.

Οι ήπειροι είναι διαφορετικού χρώματος.

Οι μαθητές παίζουν και κατανοούν Ηπείρους, χώρες, ωκεανούς, πελάγη κλπ.