Πουάρ τριών Βαλβίδων

3,40  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση και την απόθεση επικίνδυνων χημικών ουσιών, οξέα κλπ.

Η μία βαλβίδα (Α) κάνει αναρρόφηση, η άλλη (Β) αδειάζει τελείως το περιεχόμενο που συγκρατείται και η τρίτη (C) απελευθερώνει τον αέρα.