Διάλυμα Βαθμονόμησης Αγωγιμότητας 1413µS/cm, 20ml

2,90  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

Διάλυμα βαθμονόμησης αγωγιμότητας κατάλληλο για βαθμονόμηση εργαστηριακών  αγωγιμομετρων.

Στο πίσω μέρος της συσκευασίας έχει πίνακα με τις πραγματικές τιμές µS/cm για διάφορες τιμές θερμοκρασίας.

Συσκευασία φακελάκι όπου περιέχει 20ml διαλύματος.