Χημικά Αντιδραστήρια

Φωσφορικό Νάτριο (250gr)

4,60 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Φωσφορικό Νάτριο (250gr)