Χημικά Αντιδραστήρια

Υδροξείδιο του Νατρίου (5kg) , pellets

31,20 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Υδροξείδιο του Νατρίου (5kg) , pellets