Χημικά Αντιδραστήρια

Υδροξείδιο του Νατρίου (500gr)

12,90 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Υδροξείδιο του Νατρίου (500gr)