Χημικά Αντιδραστήρια

Θειοκυανιούχο Κάλιο (250gr)

13,86 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Θειοκυανιούχο Κάλιο (250gr)