Χημικά Αντιδραστήρια

Φαινολοφθαλεΐνη (100ml)

4,80 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Φαινολοφθαλεΐνη (100ml)