Χημικά Αντιδραστήρια

Ερυθρό της Φαινόλης (5gr)

4,60 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Ερυθρό της Φαινόλης (5gr)