Χημικά Αντιδραστήρια

Πεπτόνη (250gr)

19,65 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Πεπτόνη (250gr)