Χημικά Αντιδραστήρια

Mεθυλο-Tετρα-Bουτυλ-Aιθέρας (MTBE) (2,5lt)

33,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Mεθυλο-Tετρα-Bουτυλ-Aιθέρας (MTBE) (2,5lt)