Χημικά Αντιδραστήρια

Νιτρικός Μόλυβδος (250gr)

10,80 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Νιτρικός Μόλυβδος (250gr)