Χημικά Αντιδραστήρια

Χλωριούχος Σίδηρος Τρισθενής, ένυδρος (6Η2Ο) (250gr)

5,80 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Χλωριούχος Σίδηρος Τρισθενής, ένυδρος (6Η2Ο) (250gr)