Χημικά Αντιδραστήρια

Χλωριούχος Σίδηρος Δισθενής (250gr)

10,40 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Χλωριούχος Σίδηρος Δισθενής (250gr)