Χημικά Αντιδραστήρια

Fluorescein (25gr)

10,50 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Fluorescein (25gr)