Χημικά Αντιδραστήρια

Διχλωρομεθάνιο (1lt)

15,45 € (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή Προϊόντος

Διχλωρομεθάνιο (1lt)