Χημικά Αντιδραστήρια

DCPIP (5gr)

59,00  (πλέον ΦΠΑ)

Ποσότητα:

Περιγραφή

DCPIP (5gr) – 2,6 Διχλωροφαινόλη Ινδοφαινόλη